Pravna lica

Upravljanje firmom izazovan je zadatak koji u svakodnevnom poslovanju zahtjeva pažljivo planiranje i vođenje. Svaki menadžer koji je svjestan mogućeg uticaja prirodnih i drugih opasnosti na poslovanje, nastoji smanjiti izloženost preduzeća na prihvatljiviju razinu prenošenjem dijela rizika na osiguravajuće društvo.

Izloženost pojedinim rizicima između ostalog ovisi o vrsti djelatnosti koja se obavlja, lokaciji i okruženju u kojem se preduzeće nalazi te je za oblikovanje osigurateljnog pokrića potrebno sagledati niz različitih čimbenika. Osiguranjem imovine možete umanjiti utjecaj koji bi ostvarenje nekog od osiguranih štetnih događaja moglo imati na Vaše poslovanje.

Vaše mišljenje

Imate prijedlog,
sugestiju ili reklamaciju?