Proizvodi

Vrste rizika unutar vrsta neživotnih osiguranja dijele se na:

01     OSIGURANJE OD NEZGODA

01.01 Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri redovnom zanimanju i izvan njega,
01.02 Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima,
01.03 Osiguranje djece i školaraca od posljedica nezgode i posebna osiguranja omladine od posljedica nezgode,
01.04 Osiguranje gostiju, posjetilaca priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode,
01.05 Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode,
01.06 Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode,
01.07 Obavezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode,
01.99 Ostala osiguranja od posljedica nezgode.

02     ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

02.02 Dopunsko osiguranje,
02.05 Putničko zdravstveno osiguranje,
02.06 Privatno zdravstveno osiguranje,
02.99 Ostala dobrovoljna zdravstvena osiguranja.

03     OSIGURANJE PUTNIH VOZILA

03.01 Kasko osiguranje putnih motornih vozila na vlastiti pogon,
03.02 Kasko osiguranje putnih vozila bez vlastitog pogona,
03.99 Ostala kasko osiguranja putnih vozila.

04     OSIGURANJE VOZILA ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA  

04.01 Kasko osiguranje vozila željezničkog saobraćaja.

05      OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA  

05.01 Kasko osiguranje zračnih letjelica,
05.02 Kasko osiguranje zračnih plovila.

06     OSIGURANJE PLOVILA

06.01 Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi,
06.02 Kasko osiguranje brodova i brodica u riječnoj plovidbi,
06.03 Kasko osiguranja brodova i brodica u jezerskoj plovidbi,
06.04 Kasko osiguranje brodova u izgradnji,
06.05 Kasko osiguranje platformi,
06.99 Ostala kasko osiguranja plovila.

07     OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU

07.01 Osiguranje robe u pomorskom prijevozu,
07.02 Osiguranje robe u avionskom prijevozu,
07.03 Osiguranje robe u kopnenom prijevozu,
07.04 Osiguranje robe za vrijeme skladištenja,
07.99 Ostala osiguranja robe u prijevozu.

08     OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I PRIRODNIH SILA

08.01 Osiguranje od požara i prirodnih sila (elementarnih nepogoda) izvan industrije i obrta,
08.02 Osiguranje od požara i prirodnih sila (elementarnih nepogoda) u industriji i obrtu,
08.99 Ostala osiguranja od požara i prirodnih sila (elementarnih nepogoda).

09     OSIGURANJA OD OSTALIH ŠTETA NA IMOVINI

09.01 Osiguranje strojeva od loma,
09.02 Osiguranje od provalne krađe i razbojništva,
09.03 Osiguranje stakla od loma,
09.04 Osiguranje kućanstva,
09.05 Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji,
09.06 Osiguranje objekata u montaži,
09.07 Osiguranje filmske djelatnosti,
09.08 Osiguranje stvari u rudarskim jamama,
09.09 Osiguranje informatičke opreme,
09.10 Osiguranje zaliha u hladnjačama,
09.11 Osiguranje usjeva i nasada,
09.12 Osiguranje životinja,
09.99 Ostala osiguranja imovine.

10     OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA

10.01 Obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama,
10.02 Dobrovoljno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama,
10.03 Osiguranje od odgovornosti vozača za robu primljenu na prijevoz u putnom saobraćaju,
10.99 Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti.

11      OSIGURANJE OD CIVILNE ODGOVORNOSTI ZA ZRAČNE LETJELICE

11.01 Obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama,
11.02 Osiguranje vlasnika, odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta,
11.03 Osiguranje od odgovornost vozača za robu primljenu na prijevoz u zračnom saobraćaju.

12     OSIGURANJE OD CIVILNE ODGOVORNOSTI ZA PLOVILA

12.01 Osiguranje od odgovornosti vlasnika, odnosno korisnika morskih plovila,
12.02 Osiguranje od odgovornosti vlasnika, odnosno korisnika riječnih, jezerskih i kanalskih plovila,
12.03 Osiguranje od odgovornosti vozača za robu primljenu na prijevoz u pomorskom, riječnom i jezerskom saobraćaju,
12.99 Ostala osiguranja od odgovornosti.

13     OSIGURANJE OD OPĆE CIVILNE ODGOVORNOSTI

13.01 Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova,
13.02 Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova,
13.03 Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova,
13.04 Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode,
13.05 Osiguranje od odgovornosti u željezničkom saobraćaju,
13.06 Osiguranje garancije proizvođača, prodavača i dobavljača,
13.07 Osiguranje opće odgovornosti,
13.08 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije,
13.09 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava,
13.10 Osiguranje od odgovornosti odvjetnika,
13.11 Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika,
13.12 Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki,
13.13 Osiguranje od odgovornosti špeditera,
13.14 Osiguranje od odgovornosti vlasnika, odnosno korisnika marine,
13.15 Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača,
13.16 Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti,
13.17 Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama,
13.18 Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i farmaceutske djelatnosti,
13.19 Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja,
13.99 Ostala osiguranja od odgovornosti.

14     OSIGURANJE KREDITA

14.01 Osiguranje potraživanja po izvoznim kreditima,
14.02 Osiguranje drugih vrsta potraživanja.

15     OSIGURANJE JEMSTVA

15.01 Osiguranje jemstava,
15.02 Osiguranje garancija.

16     OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

16.01 Osiguranje od finansijskih gubitaka zbog prekida rada usljed požara i nekih drugih opasnosti,
16.02 Osiguranje od finansijskih gubitaka zbog prekida rada usljed loma strojeva,
16.03 Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina,
16.04 Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inostranih sredstava plaćanja,
16.99 Ostala osiguranja od finansijskih gubitaka.

17     OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE

17.01 Osiguranje troškova pravne zaštite.

18     OSIGURANJE POMOĆI

18.01 Turističko osiguranje,
18.04 Osiguranje pomoći za vrijeme puta izvan mjesta boravka ili prebivališta,
18.99 Ostala osiguranja.

Vrste rizika unutar vrsta životnih osiguranja dijele se na:

19     ŽIVOTNO OSIGURANJE

19.01 Životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje),
19.02 Osiguranje za slučaj smrti,
19.03 Osiguranje za slučaj doživljenja,
19.04 Doživotno osiguranje za slučaj smrti,        
19.20 Osiguranje lične doživotne rente,
19.21 Osiguranje lične rente s određenim trajanjem,
19.29 Ostala rentna osiguranja,
19.30 Dodatno osiguranje od posljedica nezgode uz životno osiguranje,
19.31 Dodatno zdravstveno osiguranje uz životno osiguranje,
19.39 Ostala dodatna osiguranja osoba uz životno osiguranje,
19.99 Ostala životna osiguranja.

Vaše mišljenje

Imate prijedlog,
sugestiju ili reklamaciju?