Autoodgovornost

Autoodgovornost je osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama (Osiguranje od automobilske odgovornosti).

Da bi zaštitili vlastiti ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila su prema zakonu dužni sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila nanesu trećim osobama u vidu smrti, tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja, uništavanja ili oštećenja stvari.

Ukoliko ugovorite osiguranje od automobilske odgovornosti u našoj kući, osiguravajuće drušvo će umjesto Vas platiti štetu koju pretrpe treće osobe, ako je do saobraćajne nezgode došlo Vašom krivnjom.

Pravo na naknadu štete imaju sve osobe koje se nalaze u vozilu koje je krivo za saobraćajnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje sudjeluje u saobraćajnoj nezgodi.

Ko nema pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od automobilske odgovornosti?

    1. Vozač vozila i njegovi pravni nasljednici, ako nastupi šteta zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača te
    2. Vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik vozila u slučaju štete na stvarima.

Vaše mišljenje

Imate prijedlog,
sugestiju ili reklamaciju?