Životno osiguranje

Za sigurnu budućnost Vas i Vaše porodice odaberite neki od naših proizvoda životnog osiguranja koji najbolje odgovara Vašim potrebama i željama.

Svi znamo da je život neprocjenjiv. Upravo zato ljudi osjećaju potrebu za sigurnošću i postaju sve više svjesni činjenice da se sami moraju pobrinuti za finansijsku sigurnost, svoju i svojih najbližih.

Životno osiguranje može biti isključivo osiguranje, ali može biti i oblik štednje i osiguranja. Ugovorenim trajanjem ove vrste osiguranja možete sebi i svojim najbližim osigurati novčanu pomoć u slučaju nesretnih okolnosti koje bi mogle utjecati na Vaš život.

Osiguranje možete sklopiti u skladu sa svojim potrebama i finansijskim mogućnostima. Mogu se osigurati osobe od 14. do navršene 65. godine života. Osobe koje nisu potpuno zdrave mogu se osigurati pod posebnim uvjetima.

Vaše mišljenje

Imate prijedlog,
sugestiju ili reklamaciju?